Turbo Hızlı Oku Nedir?

Turbo Hızlı Oku hakkında

Turbo Hızlı Oku

Turbo Hızlı Oku Nasıl Oluşturuldu?


Elinizdeki bu sistem tamamen ihtiyaçtan doğmuştur. Ses temelli sistemde okumaya geçen çocuklarda okuma hızı bilindiği kadarıyla çok yavaş ilerlemektedir. Dolayısıyla okuma ve anlama oranlarında sıkıntılı bir süreç takip edilmekte. Bu husus ise öğretmenleri çok zorlamaktadır. Dünya çapında yapılan birçok araştırmada okuma hızı ve anlama oranının artırıldığı bir gerçektir. Biz de bu araştırmalardan hareketle ilköğretim, lise ve yetişkinlerde okuma hızı gelişimi üzerine bu çalışmayı yaptık.

Bu çalışma sadece okuma hızını artırmakla yetinmiyor, dikkat, odaklanma ve konsantrasyonla ilgili noktaları da çözüme kavuşturuyor.

Ayrıca okuma güçlüğü yaşayan kişilerin de çalışmadan yararlanacağı bir gerçektir.

Eğer okuma noktasında ülkemizin çocuklarına yarar sağlayabilir ve okuma alışkanlığı kazanmalarında bir katkımız olursa en büyük ödülümüzü almış oluruz.

Turbo Hızlı Oku Nedir Ve Nasıl Doğdu?


Bu set okumayı öğreten bir set değildir. Setin temel amacı:
Okumayı hızlandırarak, anlamayı güçlendirmektir. Bunu da okuma sırasında farklı algı ve duyu sistemle-rini kuvvetlendirerek yapmaktadır.

Algı, dikkat, işitselsel süreçler ve bazı zihinsel fonksiyonların çoğunun kullanıl¬dığı bu sette çocuklarımızı daha hızlı okuyacak, anlayacak ve yorum yapabileceklerdir.

Eğitimlerimde okumayı hangi organımız yapar dediğimizde. Cevap göz olarak gelir. Okumak aslında bir göz işi değildir. Okumak bir beyin faaliyetidir. Gözlerimiz sadece fotoğraf çeker ve beyne gönderir.

Bu seti doğrudan bu alanın içinde bulunan biri olarak yazıyorum. Teorik ve pratik anlamda okuma ve zihinsel süreçlerle çalışmalar yapmaktayım. Yakında bu anlamda 1. Sınıflar için ayrı bir set çıkarılacaktır.

TURBO HIZLI OKU ile okumak daha hızlı, daha keyifli ve daha güçlü.


Turbo Hızlı Oku’nun Farkı Nedir? Okumayı Nasıl Hızlandırmaktadır?


Bu sistem öğrencilerimizin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon seviyelerini artırarak okuma sırasında daha aktif bir beyin elde etme üzerine planlanmıştır.

Her şeyden önce en önemli farkı, beyni bu yönlerden geliştirmesi ve okumaya hazır hale getirmeyi sağlamasıdır. Çalışmalara başlamadan önce beyni dikkat yönünden uyararak aktif hale getiriyor ve okumaya geçiliyor.

Aynı zamanda görsel ve işitsel algı birlikte kullanılarak okuma güçlüğü çekenlerin okumaları da geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Sistemin temelinde zihinsel süreçlerin uyarılarak beynin diğer okuma sistemini desteklemesi hedeflenmiştir. Klasik olarak öğrenme metodlarından farklı ola¬rak bu sistemde bir çok zihinsel süreç okumanın içine dahil edilmiş ve öğrenme kalıcı hale gelmektedir.

Okumanın temeli sembolik öğrenmedir. Yani harf dediğimiz resimlere ses verilmesi ve gruplayarak anlamlı hale getirilmesidir. Okumak isteyen öğrenci bir çok sembolü ses karşılıkları ile birlikte öğrenerek okumaya geçmelidir. Türkçe gibi sondan eklemeli ve çok ekli dillerde okuma güçlüğü çekilebilmektedir. Öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler sembolleri (harfleri ve ekleri) öğrenmekte zorluk çe-kebilmektedirler. Özellikle birbirine benzeyen semboller (b-d, m-n, i-j, s-z, l-ı) bu öğrencilerde içinden çıkılmaz bir karmaşa oluşturmaktadır. Diğer öğrencilerde ise okumayı çok zor ve güç bir faaliyet olarak görmelerine sebep olmaktadır. Dolayısıyla set sayesinde öğrenci karıştırılan harfler ve kelimeler üzerinde durarak daha rahat okumakta ve okumayı sevmektedir. Bu da okuma alışkanlığını yanında getirmektedir.