Hızlı Okuma Bayilik

Franchising başvurularınız.

Hızlı Okuma Nedir? | Hızlı Okumayı Engelleyen Frenler Nelerdir? | Nereden Çıktı Bu Hızlı Okuma?| Neden Hızlı Okumalıyız?

 

Profes Eğitim olarak  “Turbo Hızlı Oku”yu tüm Türkiye’nin yararına sunmak amacıyla, İstanbul dışındaki illere Franchising vermektedir.

Turbo Hızlı Oku Franchising programı, İstanbul dışında, Turbo Hızlı Oku Eğitimi vermek üzere anlaşma yapılmış Eğitim Merkezlerine yönelik programdır. TURBO HIZLI OKU Franchising programının içinde, eğitmen yetiştirme programı, yazılım ve sistem araçlarının kurulumu ve ticari kullanım haklarının devri, pazarlama ve eğitim konularında sürekli danışmanlık desteği yer almaktadır. Profes anlaşma gereğince, franchising ’in ilinde Turbo Hızlı Oku Eğitimi ile ilgili eğitim verme hakkını münhasıran ilgili kuruma devreder.

 

24 saatlik Sertifikalı Turbo Hızlı Oku Eğitmen Yetiştirme eğitimiyle, kurumunun eğitmenleri PROFES tarafından Turbo Hızlı Oku konusunda eğitim verecek düzeyde yetiştirilirler. Eğitimle beraber her eğitmene, Eğitmen El Kitabı ve CD’si verilir. PROFES Web sitesinde kurumun iline ait özel bir web sayfası açılır (örn: www.turbohizlioku.com/ankara ). Kurumun personeli Turbo Hızlı Oku Sistemi ve Sistemin tanıtımı ve pazarlamasıyla ilgili yetiştirilir. Kurumun faaliyete geçmesiyle beraber, PROFES  eğitim, pazarlama vb. konularda sürekli danışmanlık ve eğitim ürünleri desteği sağlar. Tabela, Billboard, broşür, poster, stand malzemeleri vb. pazarlama araçları PROFES tarafından kurumun kullanımına sunulur.

 

TURBO HIZLI OKU Franchising Programı İçeriği

 

Turbo Hızlı Oku Eğitmen Yetiştirme Programı.

Turbo.PRO Bilgisayar programı.

Turbo Hızlı Oku Tanıtım ve Pazarlama Eğitimi.

Kuruma özel TURBOHIZLIOKU.COM Web Sitesinin Açılması.

Eğitim, Pazarlama ve Tanıtım Danışmanlık Desteği.

PROFES Eğitim Ürünleri Ticari Kullanım Hakkı.

Turbo.PRO’nun yeni versiyonlarının Kullanım Hakkı.

Franchising Koşulları

 

Eğitim sektöründe ön deneyim.

Franchising sistemi yürütebilecek temel beceri, eğitim ve finansal kaynaklara sahip olması.

Franchising Giriş Bedeli 10.000 USD. 

TURBO HIZLI OKU Franchising yatırımının geri dönüşü ile ilgili incelemeyi indirmek için tıklayınız...

 

 

* Franchising Giriş Bedeli, ilin demografik ve ekonomik özelliklerine, fiziki şartlara ve yetiştirilecek eğitimci sayısına göre belirlenmektedir.