Dikkat Geliştirme

Öğrenmenin ilk ve en önemli şartı dikkat etmektir.

Turbo Hızlı Oku


Türkiye’de bir ilk olan setimiz, öğrencilerimizin dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve hızlı okuma becerilerini geliştirmek için yazılmış ilk ve tek kitaptır.


Herşeyden Önce Dikkat


Öğrenmenin ilk ve en önemli şartı dikkat etmektir. Öğrenciler, dikkat toplamada ne kadar başarılı iseler okul başarıları da o kadar yüksek olur. Dikkatini uzun süre toplayabiliyor ve odaklayabiliyorsa okuma becerisini geliştirir. Hızlı okumada bu beceriden sonra gelen bir faktördür. Turbo Hızlı Oku bu faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Bir sınav düşünün ki tam 3 saat sürüyor ve sınava girenlerden 3 saat boyunca aktif bir zihin isteniyor. Günümüzde uygulanan merkezi sınavlardaki soruların birçoğu dikkati ölçmektedir. Sorunun cevabı bir cümle için¬de, paragraf içinde ya da grafik halinde verilir. Burada gözden kaçan bir rakam ya da bir sözcük cevabın yanlış bulunmasına neden olur. Bu nedenle gerek ders çalışırken gerekse sınavlar¬da sorulan okurken dikkati toplayarak ODAKLANMAK gerekir. Elinizdeki çalışma tam da bu amaçla; konsantrasyonu en üst seviyede tutmayı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Setimizin en önemli özelliği, uygulanması kolay, kognotif araştırma tekniklerine dayanan bilimsel verilerin sonuçları kullanılarak hazırlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz, hem eğlenecek hem de dikkatlerini ve okumalarını geliştireceklerdir.

TURBO Hızlı oku seti ve hedeflerimiz:

 • Kitapta
 • Görsel dikkatini odaklama,
 • Fotografik okuma becelerinin gelişimi
 • Dikkatini devam ettirme,
 • Dil gelişimi,
 • Benzerlikleri fark etme,
 • Kelime dağarcığını artırma
 • Ayrıntıları fark etme,
 • Görme alanının aktif kullanılması ve genişletilmesi
 • İşitsel ve görsel hafıza gelişimi
 • Planlama ve organizasyon gelişimi,
 • Eşleştirme,
 • El göz koordinasyonu,
 • İnce motor becerilerin desteklenmesi,
 • Fonolojik farkındalık,
 • Sık kullanılan 1000 kelimenin bilinçaltına yerleştirilerek algı kapasitesinin geliştirilmesi, gibi amaçlar vardır.